Nhân dân cả nước đánh giá cao trách nhiệm của Bộ GTVT

Nhân dân cả nước đánh giá cao trách nhiệm của Bộ GTVT

Tổng hợp ý kiến cử tri, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân cho biết người dân cả nước đánh giá cao những kết quả tích cực trong hoạt động giao thông vận tải.

.
.
.
.