Kỳ 2: Thâm nhập

Kỳ 2: Thâm nhập "đại công trường" xe quá tải

Hàng loạt dự án nâng cấp, mở đường, san lấp mặt bằng khu đô thị… khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang thành "đại công trường" ken đặc xe ben độ thùng, cơi nới chạy rầm rộ suốt ngày đêm.

.
.
.
.
.