Kỳ 3:

Kỳ 3: "Chưa ai dám nhốt xe tôi !"

Ông Lê Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thành Bưởi (TB) khẳng định như vậy khi PV đặt vấn đề về tính hợp pháp của những chiếc xe gắn mác "Xe hợp đồng" nhưng chở khách ...

.
.
.
.