Hội nghị Bộ trưởng GTVT Asean + 3 đạt nhiều thỏa thuận quan trọng

Hội nghị Bộ trưởng GTVT Asean + 3 đạt nhiều thỏa thuận quan trọng

Hôm nay, 28/11, tại Mandalay, Myanmar, Hội nghị Bộ trưởng GTVT các nước Asean lần thứ 20 (ATM 20) thông qua nhiều nội dung quan trọng về hợp tác trên các lĩnh vực GTVT giữa Asean với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

.
.
.
.