Tiếp sức những sinh viên giao thông nghèo vượt khó

Tiếp sức những sinh viên giao thông nghèo vượt khó

Nhằm giảm bớt khó khăn, giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập, Quỹ "Chung tay vì ATGT" của Báo Giao thông quyết định tặng 10 suất học bổng ...

.
.
.
.