.
.
.
.
  • Công nghệ phát hiện mệt mỏi của lái xeCông nghệ phát hiện mệt mỏi của lái xe
    Trạng thái buồn ngủ, mệt mỏi là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn cho người điều khiển xe hơi. Các nhà sản xuất và phát triển xe hơi đã tìm ra giải pháp nào để giải quyết vấn đề này?
.
.