Thêm một dự án bị Bộ trưởng Thăng xử lý vì thảm nhựa dưới mưa

Thêm một dự án bị Bộ trưởng Thăng xử lý vì thảm nhựa dưới mưa

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa có văn bản chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không đảm bảo quy trình thi công tại Dự án Nâng cấp, mở rộng QL1 tại tỉnh Quảng Bình.

.
.
.
.