Áp dụng Quy chuẩn mới về báo hiệu đường bộ từ 1/1/2013

Cập nhật, 10:38, Thứ Sáu, 08/06/2012 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Ban hành kèm theo Thông tư này là “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”, Mã số đăng ký: QCVN 41: 2012/BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ gồm 16 chương và 11 phụ lục kèm theo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Quy chuẩn mới này thay thế Tiêu chuẩn ngành “Điều lệ Báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237-01, 22 TCN 237-01.

Tại Thông tư, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN căn cứ yêu cầu quản lý, xây dựng, công bố lộ trình điều chỉnh, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ chưa phù hợp theo quy chuẩn mới.

P.A

.
.
.