8 tỉnh triển khai chỉ đạo điểm về ATGT

Cập nhật, 08:59, Thứ Sáu, 14/09/2012 (GMT+7)

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo MTTQ các cấp tăng cường thực hiện các mô hình điểm về ATGT; trong đó 8 địa phương là Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tuyên Quang đã thực hiện nhiều mô hình hay và cách làm tốt trong tuyên truyền bảo đảm ATGT.

Trong đó, những mô hình tích cực phải kể đến các tổ tự quản ATGT, giải tỏa hành lang ATGT ở xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang; xã Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh tổ chức tập huấn cho xã và 5 thôn làm điểm; Biên tập tài liệu phát trên hệ thống truyền thanh; xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp phát động thi đua giữa các ấp, đăng ký thi đua giữa các hộ gia đình và huy động phát quang đường làng, ngõ xóm.

Từ nay đến cuối năm, MTTQ Việt Nam sẽ đôn đốc thực hiện tốt các mô hình này, đánh giá và nhân rộng ra các địa phương khác.

Thiện Anh

.
.
.