Đảng ủy Khối các Cơ quan T.Ư

Đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật, 12:17, Thứ Bảy, 25/02/2012 (GMT+7)

Sáng 24/2/2012, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng ủy Khối. Dự buổi làm việc có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo của Đảng ủy Khối nêu rõ, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tổ chức chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Trong đó, đã chú trọng chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp ủy cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát. Do vậy đã nâng cao được nhận thức và bước đầu đã có kết quả thiết thực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối cũng đã chỉ ra những yếu kém còn tồn tại và đã ra phương hướng thực hiện trong năm 2012.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, kết quả bước đầu của Đảng ủy Khối trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó đã xuất hiện một số cách làm sáng tạo, hiệu quả ở một số đảng bộ trực thuộc và đảng bộ cơ sở, cần được rút kinh nghiệm và nhân rộng trong Đảng bộ.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc phải đưa việc học tập và làm theo này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và phải gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư lần thứ 4, nhất là Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay. Với đặc thù Đảng ủy Khối bao gồm đảng bộ các cơ quan T.Ư của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành nên Đảng ủy Khối là đơn vị “điểm” của “điểm” trong chỉ đạo của T.Ư, cần phải chuyển động mạnh mẽ để từ đó lan tỏa ra trong toàn Đảng và xã hội.

Cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng đơn vị sao cho thật cụ thể, sát thực tế, dễ đánh giá kiểm điểm. Tùy đặc điểm cụ thể của từng đơn vị mà chọn chủ đề cần làm trước, làm sau, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường sâu sát cơ sở, phát hiện những sáng kiến trong tổ chức thực hiện, cách làm hay để đánh giá khen thưởng và nhân rộng kịp thời.

Đại lộ Đông - Tây
Đại lộ Đông - Tây

Đảng ủy Khối cần chỉ đạo để tăng cường công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chấn chỉnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền, quản lý có hiệu quả hoạt động các cơ quan báo chí trong Đảng bộ Khối, bảo đảm theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Cần tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời việc triển khai chậm, không hiệu quả. Thực hiện tốt việc đảng viên giám sát nhau, đảng viên giám sát cấp ủy, nhân dân giám sát Đảng sẽ góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ đi vào cuộc sống.

Nguyễn Lưu

.
.
.