Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng CSVN

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng

Cập nhật, 06:57, Thứ Sáu, 03/02/2012 (GMT+7)

Ngày 3/2, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Ðảng ta ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, tạo bước ngoặt vĩ đại của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trải qua 82 năm chiến đấu và trưởng thành, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao ghềnh thác, hiểm nguy, giành những thắng lợi vĩ đại.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân ta đã đập tan chế độ thực dân phong kiến lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm mà đỉnh cao là chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Ðại thắng Mùa Xuân 1975 giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối. Thắng lợi của công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo 26 năm qua đã đưa đất nước ta vào thời kỳ phát triển mới, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ban chấp hành Đảng CSVN nhiệm kỳ lần thứ XI ra mắt
Ban chấp hành Đảng CSVN nhiệm kỳ lần thứ XI ra mắt

Trong ngày kỷ niệm thiêng liêng này, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập và rèn luyện Ðảng ta trở thành một đảng cách mạng chân chính; với đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Ðảng, của dân tộc, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên đứng ở tuyến đầu, anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, họ đã vượt qua biết bao khó khăn thách thức cùng toàn dân, toàn quân làm cho giang sơn gấm vóc của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Vì vậy, từ lâu Ðảng Cộng sản Việt Nam được quần chúng nhân dân tin yêu gọi là Ðảng ta - Ðảng của chúng ta.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Ðảng còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, thậm chí có những khuyết điểm kéo dài chậm được khắc phục. Mới đây, Hội nghị T.Ư 4 đã chỉ rõ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay. Quyết tâm chính trị cao của BCH T.Ư Ðảng là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó, nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân với Ðảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HÐH đất nước. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng; nâng cao tính chiến đấu, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Ðảng.

Thiết thực kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Ðảng, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng. Từng tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc các vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Ðảng đã được Nghị quyết T.Ư 4 xác định. Tổ chức việc học tập, nghiên cứu nghiêm túc, kỹ càng Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng và các bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xây dựng Chương trình hành động cụ thể phù hợp tình hình của từng địa phương, đơn vị, nhằm biến các chủ trương, giải pháp, quyết tâm chính trị của toàn Ðảng thành hiện thực trong cuộc sống.

Các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng phương châm đã được BCH T.Ư xác định: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Các giải pháp phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp "chống và xây", "xây và chống", nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất. Làm tốt nhiệm vụ xây dựng Ðảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình; giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ.

Lịch sử vẻ vang của Ðảng 82 năm qua đã chứng minh, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng cùng với những thành tựu to lớn, Ðảng cũng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm. Ðảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Ðó là công việc thường xuyên của một đảng cầm quyền. Chúng ta quyết tâm tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 với trách nhiệm cao, làm từng bước vững chắc; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Ðảng và sự đồng thuận trong toàn dân...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công sáng lập, dày công rèn luyện Ðảng ta. Trước khi từ biệt thế giới này, trong bản Di chúc thiêng liêng Người căn dặn: "Ðảng ta là một Ðảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Toàn thể cán bộ, đảng viên nguyện đồng tâm hiệp lực, kiên trì, bền bỉ phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đảng viên của Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Ðảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện!

PV ( Theo Nhân dân)
 

.
.
.