Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT Lạng Sơn

Cập nhật, 08:42, Thứ Tư, 21/12/2011 (GMT+7)

Vừa qua Sở GTVT Lạng Sơn đã công bố “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu của đề án đến năm 2020 là: Xây dựng hoàn thành đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; 100% các tuyến QL được rải nhựa và kiên cố hoá; 85% đường tỉnh được rải nhựa, bê tông (năm 2015 đạt 80%); 45% đường huyện được rải nhựa, bê tông (năm 2015 đạt 35%); Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa đạt 98%; đường ô tô đến thôn, bản đạt 98%; bê tông hóa đường giao thông nông thôn đạt 70%; 100% các loại đường tỉnh, đường huyện, đường xã được bảo trì; Xây dựng hoàn thành đường tuần tra dọc biên giới; Xây dựng 09 vị trí cầu vượt qua các sông lớn; Mỗi huyện ít nhất có một bến xe ở trung tâm huyện; đầu tư một số bến xe tại cụm xã, khu công nghiệp, khu đô thị, khu vực cửa khẩu...

Định hướng đến năm 2030, hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, nâng cấp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn lên 6 làn xe; tiếp tục hoàn chỉnh các tuyến QL đạt từ cấp III - cấp II; đường tỉnh đạt từ cấp IV - cấp III; đường huyện từ V - cấp III; quy hoạch đầu tư mở mới các tuyến đường đô thị khu vực thành phố và các huyện; đầu tư các tuyến đường đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa đạt 100%, đường đến thôn bản đi lại được 4 mùa đạt 100%. Bê tông hóa, nhựa hóa mặt đường trên 90%; Khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách tăng gấp 3,5 - 4 lần so với năm 2020, bình quân tăng trưởng 15%.

Trần Đình Trung

.
.
.