Xây dựng Nghị định về quản lý khai thác và bảo trì đường cao tốc

Cập nhật, 08:28, Thứ Tư, 10/04/2013 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng mới đây đã ký ban hành Quyết định 883/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về quản lý khai thác và bảo trì đường cao tốc.

Ban Soạn thảo sẽ thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại Điều 32 của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật. Trưởng ban sẽ do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đảm nhiệm. Thành viên của Ban soạn thảo là lãnh đạo các cục, vụ, viện của các Bộ: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông. Còn Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo Nghị định và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc.

N.Đ.T

.
.
.